Quina diferència hi ha entre els dos i els dos?


Resposta 1:

"Tampoc" és una expressió negativa que pren el lloc d'un "no" o algun altre negatiu en algun altre lloc de l'oració. "No és un ximple i no és un criminal". "No és un ximple ni un criminal". Utilitzat amb cura, ens dóna alguns matisos de significat que no obtindríem amb una expressió que utilitza “tampoc”. Si diguéssim: "No és un ximple ni un criminal", algú podria afirmar-ho, vol dir que no és una d'aquestes coses, però potser és l'altre; possiblement, aquesta és una possible interpretació mitjançant "tampoc". Si diem: "No és un ximple ni un criminal", queda clar que no hi ha cap possibilitat que sigui ell.


Resposta 2:

L’utilitzaré en una frase primer per tal que en sortis.

Mireu en John i en Nash, cap dels dos sembla que mataria ningú.

Mireu Jack i Jeff, qualsevol dels dos podria ser l'assassí.

En aquests contextos es pot veure que cap de les dues pretén ser negativa, mentre que cap de les dues és intenció de ser positiva. Ben bé, suposo que ho enteneu. Si no ho fa, només informeu-me i us explicaré més detalladament.


Resposta 3:

O bé per positiu. Podeu tenir mantega de cacauet o gelea. Això vol dir que en podeu tenir qualsevol.

Ni per negatiu. No podeu tenir ni mantega de cacauet ni gelea. Això vol dir que no pots tenir mantega de cacauet i que tampoc pots tenir gelea

S'ha editat per corregir el meu propi error com s'indica més avall.