Quina diferència hi ha entre línies de camp elèctric i magnètic?


Resposta 1:

La direcció del camp elèctric sempre es dirigeix ​​en la direcció que una càrrega de prova positiva seria empès o tirat si es col·locava a l'espai que envolta la càrrega font. Com que el camp elèctric és una quantitat vectorial, es pot representar amb una fletxa vectorial. Per a qualsevol ubicació donada, les fletxes apunten en direcció al camp elèctric i la seva longitud és proporcional a la força del camp elèctric en aquest lloc. Aquestes fletxes vectorials es mostren al diagrama següent. Tingueu en compte que les longituds de les fletxes són més llargues quan s'aproximen a la càrrega d'origen i més curt quan estan més lluny de la càrrega font.

Línies de camp elèctric

Una representació pictòrica de les línies de camp magnètic és molt útil per visualitzar la força i la direcció del camp magnètic. La direcció de les línies de camp magnètic es defineix com la direcció en què apunta l'extrem nord d'una agulla de la brúixola.

Línies de camp magnètic: llibre de text obert sense límits