Quina diferència hi ha entre l’enginyeria electrònica i de la comunicació i l’enginyeria d’electrònica i instrumentació?


Resposta 1:

A l’Índia hi ha molts cursos per a la graduació en electrònica

El terme 'enginyeria electrònica' denota un ampli camp d'enginyeria en el qual es sub-camps com sistemes incrustats, electrònica de potència i VLSI, tracta principalment la implementació d'aplicacions, principis desenvolupats en molts camps relacionats, per exemple, enginyeria de ràdio, telecomunicacions, control. -sistemes, processament de senyal, enginyeria d’instrumentació, robòtica i molts altres.

A la branca ECE aprendràs la teoria de xarxes, electrònica bàsica, microprocessador de sistemes digitals, processament de senyal, comunicació analògica, comunicació digital, comunicació sense fils.

A la sucursal EIE aprendràs tota l’assignatura d’electrònica comuna amb la sucursal ECE i les assignatures bàsiques com la instrumentació industrial, els sistemes de control d’automatització industrial, el control de processos.

Encara que l'ECE és una branca molt popular i un nombre més de persones que s'hi incorporen, l'EIE també té la mateixa importància. Si realment esteu interessats en treballar amb una indústria manufacturera, es recomana EIE, hi ha moltes empreses d’enginyeria d’instrumentació a l’Índia.

l’àmbit és més ampli a l’ECE, l’EIE també té un bon abast, però cal treballar dur per entrar a les empreses bàsiques d’instrumentació.

El salari com a enginyer d’instrumentació de salari serà inferior al de l’enginyer en comunicació, però en anys d’experiència iguals el salari passaria a ser el mateix.


Resposta 2:

Molts estudiants es confonen entre l'ECE i l'EIE ... és força natural.

EIE és Enginyeria d'electrònica i instrumentació. Aquesta branca és més recent que l'ECE. Electronics engg i Instrumentation engg (Instrumentation and Control engg) es fusionen per formar aquest flux, cosa que significa que coneixereu tant l'electrònica com la instrumentació i també coneixereu els llenguatges de programació. Bàsicament, els enginyers d’instrumentació dissenyen i fabriquen dispositius i diferents enginyers d’instruments i electrònica s’ocupen de xips de semiconductors i altres aparells electrònics, i això és el que heu de fer com a enginyer E&I.

L’ECE és Enginyeria d’electrònica i comunicacions. Aquí, l’únic que es diferencia de l’EIE és la comunicació. La part d’electrònica és més o menys igual en tots dos casos. La comunicació significa transferir diferents ones d’un lloc a un altre amb o sense cables. Aquí també estudiaràs la programació d’ordinadors i una part de l’enginyeria elèctrica com la teoria de circuits i altres assignatures que també hi són a EIE.


Resposta 3:

Molts estudiants es confonen entre l'ECE i l'EIE ... és força natural.

EIE és Enginyeria d'electrònica i instrumentació. Aquesta branca és més recent que l'ECE. Electronics engg i Instrumentation engg (Instrumentation and Control engg) es fusionen per formar aquest flux, cosa que significa que coneixereu tant l'electrònica com la instrumentació i també coneixereu els llenguatges de programació. Bàsicament, els enginyers d’instrumentació dissenyen i fabriquen dispositius i diferents enginyers d’instruments i electrònica s’ocupen de xips de semiconductors i altres aparells electrònics, i això és el que heu de fer com a enginyer E&I.

L’ECE és Enginyeria d’electrònica i comunicacions. Aquí, l’únic que es diferencia de l’EIE és la comunicació. La part d’electrònica és més o menys igual en tots dos casos. La comunicació significa transferir diferents ones d’un lloc a un altre amb o sense cables. Aquí també estudiaràs la programació d’ordinadors i una part de l’enginyeria elèctrica com la teoria de circuits i altres assignatures que també hi són a EIE.