Quina diferència hi ha entre la codificació i la modulació?


Resposta 1:

La codificació és el procés de convertir les dades (senyal) a un altre domini on es poden fer alguns processos al respecte. Quan necessiteu les dades, podeu fer la descodificació (inversa de la codificació) per recuperar-la.

La modulació és l'ús d'un senyal portador amb alta freqüència per transportar el senyal a gran distància o a través de materials d'alta densitat (com el so ultra a través del cos humà) sense perdre's molt de la seva potència fins arribar al receptor d'on podem eliminar el senyal del transportista i recuperar el senyal.

Són dos processos diferents sobre senyals amb finalitats diferents.

Espero que us ajudi.