Quina diferència hi ha entre ètica i teologia?


Resposta 1:

Una gran pregunta, Nathan Ketsdever.

Proposo que la diferència és només una implementació. L’etos d’un és l’elaboració de la teologia.

Proposo que la teologia representa l’estudi del Logos i l’ètica representa l’encarnació de la inspiració en què es tradueix la interpretació d’aquest Logos.

En llenguatge clar, la visió del món és l'esfera de referència segons la qual opera. La visió del món es diferencia de l'operació resultant, però només en el sentit que la cosmovisió és ideal i la seva implementació activa és empírica.

El que té com a resultat la manifestació del significat que representa una visió del món funcional és el logotip que s’implementa. Hi ha versions cada vegada menys distorsionades d’aquest tipus de modus operandi i es fan visibles com les accions que autoritzen.

Per això és pertinent el següent refrany:

La teologia és el patró que presenten algunes llavors. L’ètica és l’evolució dels esdeveniments conseqüents. Hi ha una paràbola al respecte, crec ...

Resposta 2:
ètics \ ˈe-thiks \ la disciplina relacionada amb el que és bo i dolent. (Miriam Webster) mo · ral · i · ty | \ mə-ˈra-lə-tē \ conformitat amb els ideals de la conducta humana adequada. (Miriam Webster)

Faig una distinció entre l’ètica, que compara el mèrit relatiu de les accions i la moral, que jutja que algunes accions siguin ideals o correctes. L’ètica és una disciplina lògica mentre que la moral proporciona una direcció absoluta.

Ara una declaració moral del bé absolut depèn d’un jutge absolut, potser d’un déu. De manera que la moral sovint s’associa amb el teisme mentre que l’ètica és independent del teisme o de l’ateisme.

I dins del terreny de la moralitat teística, el “bé” és un dels atributs de Déu, i aprenem sobre la bondat de Déu a través de la teologia.


Resposta 3:
ètics \ ˈe-thiks \ la disciplina relacionada amb el que és bo i dolent. (Miriam Webster) mo · ral · i · ty | \ mə-ˈra-lə-tē \ conformitat amb els ideals de la conducta humana adequada. (Miriam Webster)

Faig una distinció entre l’ètica, que compara el mèrit relatiu de les accions i la moral, que jutja que algunes accions siguin ideals o correctes. L’ètica és una disciplina lògica mentre que la moral proporciona una direcció absoluta.

Ara una declaració moral del bé absolut depèn d’un jutge absolut, potser d’un déu. De manera que la moral sovint s’associa amb el teisme mentre que l’ètica és independent del teisme o de l’ateisme.

I dins del terreny de la moralitat teística, el “bé” és un dels atributs de Déu, i aprenem sobre la bondat de Déu a través de la teologia.


Resposta 4:
ètics \ ˈe-thiks \ la disciplina relacionada amb el que és bo i dolent. (Miriam Webster) mo · ral · i · ty | \ mə-ˈra-lə-tē \ conformitat amb els ideals de la conducta humana adequada. (Miriam Webster)

Faig una distinció entre l’ètica, que compara el mèrit relatiu de les accions i la moral, que jutja que algunes accions siguin ideals o correctes. L’ètica és una disciplina lògica mentre que la moral proporciona una direcció absoluta.

Ara una declaració moral del bé absolut depèn d’un jutge absolut, potser d’un déu. De manera que la moral sovint s’associa amb el teisme mentre que l’ètica és independent del teisme o de l’ateisme.

I dins del terreny de la moralitat teística, el “bé” és un dels atributs de Déu, i aprenem sobre la bondat de Déu a través de la teologia.