Quina diferència hi ha entre l’enfocament d’avaluació i la metodologia d’avaluació?


Resposta 1:

Definir termes sempre és difícil sense context perquè diferents persones utilitzaran els mateixos termes de maneres diferents segons el camp, el projecte, etc. En general, pensaria en l’enfocament d’avaluació com a “principis” per comprendre el perquè de les tasques avaluació i com prioritzareu diferents aspectes que pot realitzar l’avaluació (per exemple, valorar l’aprenentatge sobre documentació). La metodologia d’avaluació em tendeix a ser més granular i orientada a l’acció.

Així, per exemple, podeu decidir adoptar un enfocament de desenvolupament * per a l'avaluació, cosa que significa que és possible que preveieu que els resultats de l'avaluació conformaran les operacions del projecte d'alguna manera i que us interessarà més els cicles d'aprenentatge que en proves estadístiques rigoroses d’una determinada hipòtesi. Aquest * enfocament * és una base important, però és clar com realitzaràs això. D’altra banda, la metodologia pot dir que realitzaràs un qüestionari pre-test amb els participants i, a continuació, el seguiment d’un qüestionari post-test en 3 mesos. Aquesta mateixa metodologia podria funcionar igualment bé per fer una avaluació sumativa (un enfocament diferent), però les preguntes, l’anàlisi i l’aplicació semblaran molt diferents.

Té sentit això en el context en què heu trobat aquests termes?