Quina diferència hi ha entre “explicar” i “interpretar”?


Resposta 1:

Vaig a donar la meva resposta des d'un punt de vista literari ... amb un toc estrany. 1 + 2 = 3 I explicar això és que 1 d'una cosa posada amb dos més en fa un total de tres. Interpretar 1 + 2 = 3 és desenterrar tots els aspectes. 1 és la forma singular d’una entitat que després s’uneix axiomàticament a la segona quantitat, sent el doble de la primera. 2. Si s’afegeix que és un axioma fonamental, l’assumpció mitjançant l’observació en lloc de la prova geomètrica és que una quantitat determinada més una certa quantitat (A + A = 2A) és igual a una quantitat determinada. Així doncs, 1 unit amb 2, mitjançant l'observació, en fan tres.

En resum, explicar significa què vol dir. Interpretar significa vèncer el cavall mort al tàrtar del cavall i després explicar què és el tàrtar.