Quina diferència hi ha entre f (x + 1) i f (x)?


Resposta 1:

En primer lloc, entenem el concepte de funcions. Teniu dos grups (grups) de coses. Anomenem-los A i B. El que fa cada funció és simplement la següent; Per a cada cosa del grup A, ha escollit B per a aquella cosa concreta de A. Per exemple, imagineu-vos un joc. Hauríeu de dir un número, us hauria de dir alguna resposta per al número. Tu dius 1, jo dic "estrany" Tu dius 2, jo dic "parell" Tu dius 1, jo dic "estrany" Tu dius 2, jo dic "pare" i així successivament ... Així que en aquest cas els números són al grup A, i al grup B només hi ha paraules "sí" i "no". Nota: quan dius alguna cosa de A diverses vegades, hauria de respondre el mateix de B cada vegada. Dius 1, dic "estrany", quan tornes a dir 1, he de respondre "estrany" de nou. En les funcions com y = 7x + 3, per a cada "x" obtenim una "y" ... Ara Pot tornar a la pregunta. Si la meva funció es diu "f", llavors ... Si heu triat alguna forma "x" A, us donaré la resposta "f (x)" de B.1) Per a la vostra "x ", La funció ha escollit" f (x) ". 2) Trieu una" x ", després hi afegiu 1, obteniu" x + 1 "i per a la vostra" x + 1 "escollirà" f ( x + 1) ”. I ara anem a investigar què passa amb els gràfics de la funció. Per f (x), si poseu x, obteniu f (x). Però per f (x + 1), si poseu x, obteniu f (x + 1). Quan el vostre gràfic f (x) té el punt (x, f (x)) i (x + 1, f (x +) 1)), el vostre gràfic f (x + 1) té el punt (x, f (x + 1)) Podeu comprovar que per a cada funció f (x + 1) només es mogui 1 punt a l'esquerra per a cada punt ... ………………… .. I sí, sé que repeteixo el mateix tot el temps, ho sento.