Quina diferència hi ha entre federalisme i sindicalisme?


Resposta 1:

El federalisme és controlar les unitats d’una granja de governant al centre i unir totes les unitats d’una sola constitució del país amb igualtat de drets. Polítiques d’ecoomia i estat de dret de relacions estrangeres.Tots les unitats controlades per Centre.But unionisme tenen el control complet de la unitat per jugar. els afers internacionals i els aspectes ecoòmics de la seva unitat. El retorn es convertirà en el moment en què es vulgui abandonar el país i explotar el seu propi país.