Quina diferència hi ha entre la fermentació i la respiració en termes de transferència d’electrons?


Resposta 1:

La transferència d’electrons és un altre terme de reducció de l’oxidació. A les cèl·lules, la principal moneda d’oxidació i reducció és NAD +. Durant el catabolisme, reduïm NAD + a NADH. Hem de tornar a oxidar NADH a NAD + per tal que el catabolisme continuï

En humans, durant la fermentació, l’oxidació del NADH a NAD + està lligada a la reducció del piruvat a l’àcid làctic. Durant la respiració, l’oxidació de NADH a NAD + està vinculada a la reducció O2 a H2O.

El canvi d’energia lliure resultant de la respiració és molt més gran que el de la fermentació i, per tant, les cèl·lules són capaces d’extreure energia en forma d’ATP de la respiració, però no poden fer-ho de la fermentació. Només poden retenir aquesta energia durant la respiració mitjançant l'ús d'un conjunt de processos de reducció de l'oxidació pas a pas, conegut com a cadena respiratòria.