Quina diferència hi ha entre finances i finances quantitatives?


Resposta 1:

El finançament quantitatiu tracta d'aplicar les matemàtiques als mercats financers, mentre que el terme finances es refereix a tot l'univers de diners. Les finances són un terme molt ampli (més categoritzat en finances personals, finances corporatives, finances públiques), que podria significar qualsevol cosa, des d’inversions, a finançament, a gestió de diners.

Les finances quantitatives es refereixen a les matemàtiques. És possible que no estiguis familiaritzat amb les teories d’inversions, però si has estudiat finançament quantitatiu, encara podries crear models numèrics per a derivats financers.

També depèn del context en què es vulgui diferenciar. Per exemple, si voleu saber com es diferencien els col·legis i les universitats, els programes de finances quantitatives tenen una programació informàtica integrada en ells (informàtica, matemàtiques discretes, etc.), mentre que amb finances penseu més en finances corporatives.