Quina diferència hi ha entre comptador financer i comptable de gestió?


Resposta 1:

La comptabilitat financera davant la comptabilitat directiva és una manera millor de dir-ho.

La comptabilitat financera se centra en reunir informació comptable en estats financers. Els estats financers (informe) estan dirigits a partits externs com ara inversors i govern.

La comptabilitat de gestió (comptabilitat de costos AKA) es centra en identificar, mesurar, analitzar, interpretar i comunicar informació als gestors per a la consecució dels objectius de l’organització. (dins de l’organització).

Es poden trobar més desglossaments de les diferències en aquest lloc.

La diferència entre la comptabilitat financera i la de la gestió