Quina diferència hi ha entre empresa i indústria?


Resposta 1:
  1. la indústria es refereix a un tipus de negoci dins d’una economia mentre que una empresa és un establiment empresarial dins d’una indústria. Hi ha moltes empreses dins d’una indústria. La indústria no és una entitat, mentre que una empresa és un tipus d’empresa. negoci on la indústria és un subsector d'una economia. Les regles i la regulació es fan per a la indústria i s'apliquen generalment a totes les empreses de la indústria.

Empreses: El terme s’utilitza principalment en relació a empreses que presten servei judicial als clients. Es tracta d’establiments comercials denominats despatxos d’advocats.

Indústria: - l’economia d’un país es divideix en un paraigua d’indústries on una indústria consta de totes les activitats organitzades per a la producció i el processament de productes.


Resposta 2:

La diferència entre empresa i indústria

La diferència entre ambdues és que les empreses conformen indústries. Altrament dit, una indústria consta de diverses empreses diferents que venen productes similars. Una indústria no és una entitat discreta, però una empresa ho és. Finalment, una indústria és un subsector de l’economia d’un país.