Quina diferència hi ha entre la força i la pressió (sòlid o líquid) en funció dels seus efectes i propietats?


Resposta 1:

Força = Una empenta o una tirada que fa que un objecte canviï el seu estat de moviment o direcció

La força és una quantitat vectorial, el que significa que té una magnitud i una direcció. La força depèn de la massa del cos que s’accelera a l’aplicació de la força i les tres es relacionen segons l’equació següent

F = m X a

Pressió = força per unitat d'àrea

Això significa que la mateixa força, quan s'aplica sobre una àrea més petita, produirà una pressió més gran que quan s'aplica a una superfície més gran. Per exemple, la força que exerceixo a terra quan estic de peu als dos peus és la mateixa que la força que exerceixo a terra fins i tot mentre estic de peu. Tanmateix, quan estic de peu en un peu, poso el doble de pressió a terra.

L’efecte de la força serà canviar el moviment o la direcció

mentre que la pressió canviarà el volum / la forma de l'objecte

—- La força i la pressió es mesuren mitjançant diferents instruments. La força es mesura mitjançant un instrument anomenat dinamòmetre, mentre que la pressió es mesura mitjançant un instrument conegut com a manòmetre.

—- La força es pot classificar com a força aplicada, força de gravetat i força normal, mentre que la pressió continua sent la pressió i no té cap tipus de tipus. La força aplicada és una empenta o un tir que s'exerceix sobre un objecte per un altre; La força de gravetat és la força natural que atrau qualsevol objecte que es llança al cel cap al centre de la terra, mentre que la força normal és la magnitud de l'empenta que provoca el pes del mateix objecte.