Quina diferència hi ha entre la força i el pes?


Resposta 1:

La massa és una mesura de la quantitat de material en un objecte, (m)

el pes és la força gravitatòria que actua sobre un cos (tot i que amb finalitats comercials, es vol dir el mateix que la massa), (m * g)

la força és una mesura de la interacció entre cossos i la càrrega significa generalment la força exercida sobre una superfície o cos. (m * a)


Resposta 2:

Gairebé totes les respostes es refereixen al pes com a estirament gravitatori mg que és cap avall en direcció. Però, en realitat, és una força que actua cap amunt i iguala la magnitud mg només quan està en repòs.

Per a un pes corporal que cau lliurement és zero, tot i que el mg està actuant al mateix temps.

Quan una massa m es recolza sobre una taula. mg està disminuint, mentre que un mg igual actua a l’alça. Aquesta força ascendent és el pes de l’objecte.


Resposta 3:

La força és qualsevol interacció que altera el moviment d’un objecte. És una acció de "empènyer" o "tirar" sobre un objecte, resultat de la interacció de l'objecte amb un altre objecte.

El pes és la força de la gravetat, que és l’atracció de la Terra sobre un objecte. La direcció de la força de la gravetat és cap avall cap al centre de la Terra. Com s'ha esmentat anteriorment, quan dos objectes interactuen, exerceixen forces iguals i oposades.