Quina diferència hi ha entre gas i vapor en forma tabular?


Resposta 1:

Quan una substància està present com a matèria gasosa en condicions ordinàries, es diu gas. Per exemple, l’oxigen gas.

Quan una substància que sigui un sòlid o un líquid en condicions ordinàries es converteix en estat gasós, l'estat gasós s'anomena vapor. Per exemple, vapor d’aigua, perquè l’aigua és líquida en condicions habituals.