Quina diferència hi ha entre la malaltia genètica i la malaltia hereditària?


Resposta 1:

Les malalties o trastorns que tenen una base genètica –alguns canvis / mutacions en els gens porten a aquestes malalties, s’anomenen malalties genètiques. Les malalties hereditàries són aquelles que es poden transmetre a les properes generacions. Diseasesbviament, les malalties hereditàries tenen una base genètica. Així, totes les malalties genètiques no es transmeten a la següent generació; només ho són els hereditaris. En resum, totes les malalties hereditàries són genètiques; no totes les malalties genètiques són hereditàries.