Quina diferència hi ha entre el vidre i el cristall?


Resposta 1:

El vidre té una estructura molecular amorfa mentre que el cristall té una estructura molecular cristal·lina (molècules disposades a la línia recta). Quan sentiu que la gent parla de "cristall de plom" es refereixen al tipus de vidre elaborat amb l'addició d'òxid de plom. Si afegiu òxid de plom al vidre, millora l’aspecte acabat i facilita la fusió i la manipulació del vidre. Històricament, el vidre de plom també s'ha anomenat "vidre de sílex" i té un gran índex de refracció. Tècnicament, el “cristall de plom” és un nom dolent perquè en realitat no és cristall; es va inventar imitant cristall de roca.


Resposta 2:

Es pot entendre millor la diferència tenint en compte la forma en què es formen. El vidre es forma generalment a partir de la fusió mitjançant un tremp ràpid. En el cas de detenció, detenim la cinètica del sistema. Com a resultat d'això, els àtoms no disposen del temps suficient per establir-se en configuracions estables i una estructura desordenada s'inicia. En contrari, els cristalls es formen a partir de la fusió en velocitats de refrigeració lentes on es proporciona a les entitats corresponents un temps suficient per establir-se en una configuració estable. Per tant, en aquest cas s’ordena una matriu ordenada d’entitats.

En resum, els vidres són estats desordenats / amorfs de la matèria condensada, on els cristalls són estats ordenats regularment de la matèria condensada.