Quina diferència hi ha entre la glucosa i la galactosa?


Resposta 1:

Si et refereixes estructuralment, Yit Chin Chuan i altres han respost perfectament. Tanmateix, si es refereix a la diferència de termini del metabolisme, intentaré respondre-la:

En primer lloc, la glucosa és més dolça que la galactosa. La glucosa també és una forma preparada per metabolitzar el nostre organisme. No es pot dir el mateix sobre la galactosa. S'ha de convertir primer en glucosa a través de la via leloir.

En realitat hi ha una malaltia relacionada amb la galactosa anomenada galatosèmia. És el resultat d’anormalitats en la via leloir.


Resposta 2:

Tots dos són monosacàrids. La glucosa és el sucre principal metabolitzat pel cos per a l’energia. La galactosa és menys comuna a la naturalesa, però la glucosa i la galactosa es combinen per formar lactosa, sucre en llet. La galactosa es converteix en glucosa al fetge per utilitzar-la com a energia. La galactosa és idèntica a la glucosa, excepte un grup hidroxil de l’àtom de carboni número quatre del sucre de sis cares. (Referència: Carbohidrats: Tipus de Carbohidrats)


Resposta 3:

Tots dos són monosacàrids. La glucosa és el sucre principal metabolitzat pel cos per a l’energia. La galactosa és menys comuna a la naturalesa, però la glucosa i la galactosa es combinen per formar lactosa, sucre en llet. La galactosa es converteix en glucosa al fetge per utilitzar-la com a energia. La galactosa és idèntica a la glucosa, excepte un grup hidroxil de l’àtom de carboni número quatre del sucre de sis cares. (Referència: Carbohidrats: Tipus de Carbohidrats)