Quina diferència hi ha entre brut i net?


Resposta 1:

La renda bruta és la quantitat de salaris o salaris que un empresari paga a la persona, abans de realitzar cap deducció. Per a un assalariat, els ingressos nets són la quantitat residual de guanys després de totes les deduccions obtingudes de la retribució bruta, com els impostos sobre nòmines i les contribucions del pla de jubilació.

Per exemple, si una persona guanya salaris de 50 mil cada mes i es prenen 3.000 deduccions en el seu salari.

Aleshores, la renda bruta és de 50 mil i la renda neta és de 47 mil.