Quina diferència hi ha entre IronPython i Python?


Resposta 1:

IronPython és el pitó d'implementació de codi obert que aprofita el marc .Net, IronPython pot utilitzar totes les biblioteques disponibles amb el. & python no pot utilitzar les biblioteques .Net de les biblioteques tal com pot IronPython.