Quina diferència hi ha entre la física quàntica i la matemàtica quàntica i la mecànica quàntica? O tots són matisos de la mateixa ciència?


Resposta 1:

"[T] hey [són] tots els tons de la mateixa ciència". La física quàntica és tota la bola de cera. La matemàtica quàntica és la matemàtica que es basa en la física quàntica, en la seva moderna encarnació, deguda en gran mesura a John von Neumann i Paul Dirac.

“La mecànica quàntica és la ciència dels més petits. Explica el comportament de la matèria i les seves interaccions amb l’energia a l’escala d’àtoms i partícules subatòmiques. Per contra, la física clàssica explica la matèria i l’energia només a una escala familiar de l’experiència humana, inclòs el comportament de cossos astronòmics com la Lluna. La física clàssica encara s’utilitza en gran part de la ciència i la tecnologia modernes. “La llum es comporta en alguns aspectes com les partícules i en altres aspectes com les ones. La matèria: les “coses” de l’univers formades per partícules com electrons i àtoms, també presenta un comportament ondulat. Algunes fonts de llum, com les llums de neó, només emeten certes freqüències de llum. La mecànica quàntica demostra que la llum, juntament amb totes les altres formes de radiació electromagnètica, arriba en unitats discretes, anomenades fotons, i prediu les seves energies, colors i intensitats espectrals. Un únic fotó és una quantitat quantitativa, o la més petita observable, del camp electromagnètic perquè mai s'ha observat un fotó parcial. De manera més àmplia, la mecànica quàntica demostra que moltes quantitats, com ara el moment angular, que apareixien contínuament en la visió reduïda de la mecànica clàssica, resulten ser quantificades (a la petita i petita escala de la mecànica quàntica). El moment angular és necessari per assumir un conjunt de valors discrets i admissibles, i com que la diferència entre aquests valors és tan minsa, la discontinuïtat només és evident a nivell atòmic. "Molts aspectes de la mecànica quàntica són contraintuitius i poden semblar paradoxals, perquè descriuen un comportament molt diferent al vist a escales més grans. En paraules del físic quàntic Richard Feynman, la mecànica quàntica tracta de "la naturalesa com ella és absurda". "Per exemple, el principi d'incertesa de la mecànica quàntica significa que més aviat es fixa una mesura (com la posició d'una partícula) ), ha de ser una altra mesura menys precisa de la mateixa partícula (com el seu impuls). ”Vegeu a Introducció a la mecànica quàntica - Viquipèdia

...

Fins fa relativament poc, la QM era la teoria dominant de la física quàntica dominant, que descrivia pràcticament totes les seves interaccions. Vegeu també la resposta de Sanjay Sood a Quina diferència hi ha entre "Electrodinàmica Quàntica" i "Mecànica Quàntica"? Tanmateix, durant els darrers anys, els problemes de QM, que no tenen en compte la teoria especial de la relativitat d'Einstein, han donat lloc a una altra teoria quàntica que abasta tota, coneguda com a teoria quàntica de camps (QFT), que sí (però té altres problemes). QFT es pot considerar un marc teòric que combina la teoria de camps clàssica, la relativitat especial i la mecànica quàntica i s'utilitza per construir models físics de partícules subatòmiques (en física de partícules) i quasipartícules (en física de matèries condensades).


Resposta 2:

El problema bàsic és que tal com s’entén actualment Quantum Maths enumera la física quàntica sense descriure-la realment. Realment no està fent mecanismes quàntics perquè no té un model de realitat creïble.

La Mecànica Quàntica s’ha de descriure a partir de la Relativitat, però això només es pot fer si la Relativitat deriva correctament de la Conservació de l’energia.

Post de David Wrixon EurIng a RQD II