Quina diferència hi ha entre energia solar i energia nuclear?


Resposta 1:

Algunes de les altres respostes perpetuen la incomprensió comuna de l'energia solar. El Sol emet grans quantitats de radiació electromagnètica de les capes exteriors, però aquesta és principalment la radiació del cos negre pel fet de fer molta calor. La fusió té lloc a prop del centre del Sol i proporciona l'energia que finalment manté la temperatura elevada a la superfície. “El nucli és l'única regió del Sol que produeix una quantitat considerable d'energia tèrmica mitjançant la fusió; El 99% de la potència es genera dins del 24% del radi del Sol i, en un 30% del radi, la fusió s'ha aturat gairebé completament. La resta del Sol s’escalfa amb aquesta energia ja que es transfereix cap a fora a través de moltes capes successives, finalment a la fotosfera solar on s’escapa a l’espai com a llum solar o a l’energia cinètica de les partícules. ”Sun - Wikipedia

L’energia nuclear de la fissió és l’alliberament d’energia d’unió nuclear, principalment a partir de la ruptura de nuclis molt grans que es van formar a les supernoves i es van escampar a l’espai abans que fins i tot es formessin el Sol i la Terra. Alguns d’aquests nuclis molt grans eren prou estables per estar aquí aquí després de gairebé 5.000 milions d’anys, de manera que la necessitat de ser criada fins a formes menys estables que siguin capaces de reaccions en cadena de fissió.

L’energia nuclear de la fissió prové d’una font d’energia molt densa a la qual només poden accedir els humans. L’energia solar prové d’un flux molt difús de radiació electromagnètica, la llum solar, que és l’energia que manté gairebé tota la vida a la Terra. També condueix el clima i fins i tot la circulació oceànica.


Resposta 2:

L'energia solar deriva de la llum emesa del sol. Aquesta llum és essencialment la radiació tèrmica del cos negre procedent de la bola extremadament calenta de gas cremor que anomenem sol. Si bé és cert que la font de calor del nostre sol prové de la fusió nuclear, l’energia s’extreu de la llum. El terme energia nuclear es refereix a l’energia extreta directament de les partícules nuclears energètiques que s’emeten de les reaccions nuclears. Aquestes partícules poden ser fotons energètics que s’anomenen raigs gamma, però més comunament són neutrons energètics o partícules carregades.


Resposta 3:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).


Resposta 4:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).


Resposta 5:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).


Resposta 6:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).


Resposta 7:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).


Resposta 8:

Per produir electricitat, tant l’energia solar com la nuclear utilitzen l’energia produïda per la conversió de massa a energia, Energia = Massa x (velocitat de la llum, quadrada). Aquí és on s’acaba la normalitat.

L’energia solar utilitza radiacions que resulten de la calor produïda per la fusió nuclear, amb el reactor (el sol) situat a una distància (93 milions de milles) suficient per mantenir-nos relativament segurs. Però per evitar danys a la salut per part de la radiació, no oblideu utilitzar el vostre blindatge secundari per radiació (és a dir, protecció solar). A més, hem d’evitar fer coses que danyin el nostre blindatge de radiació primària (la capa d’ozó de l’atmosfera superior).

L'energia nuclear utilitza la calor produïda per la fissió nuclear, amb el reactor situat aquí al planeta terra, darrere de blindatges de plom, acer i formigó. El procés de fissió dóna lloc a materials radioactius que s’han de treure del reactor i emmagatzemar en un altre lloc (darrere d’altres blindatges de plom, acer i formigó). Totes les instal·lacions i processos implicats estan subjectes als efectes de l’edat, l’error humà i la catàstrofe natural. En cas que es produeixi una fuga de radiació a través del blindatge, l’únic fet pràctic que podeu fer per protegir la vostra salut és allunyar-se de la font (si no podeu allunyar-vos, aleshores és recomanable empassar pastilles de iode). I després confieu en els mateixos experts que dissenyen, construeixen, funcionen i mantenen aquestes instal·lacions per solucionar el problema. En conjunt, el seu historial no és dolent, però tampoc és perfecte (al cap i a la fi són mers mortals).