Quina diferència hi ha entre ciència estadística i anàlisi de dades?


Resposta 1:
  • Visualització de dades: informes i taulers de comandament; Informe de gestió: investigació de dades bàsiques; Compareu les mitjanes entre grups, tendeu una mètrica en el temps, etc. Busqueu correlacions entre tendències i fonts de dades externes. Expliqueu canvis en el producte o el negoci mitjançant dades
  • Investigueu dadesCompleu una hipòtesiPerforma un experimentBuixa un model; utilitzeu l'adequatValideu els significats Test de significat