Quina diferència hi ha entre el ‘transcendent’ i el ‘sobrenatural’?


Resposta 1:

Transcendent és més una paraula relativista. Hi ha una experiència d’alguna cosa que transcendeix a una persona o alguna cosa que està transcendint un objecte. És relativa a aquella persona o objecte. En aquest sentit, Déu transcendeix la seva creació o, en una meditació mística, una persona està transcendint la solidaritat amb la natura i l'ésser humà experimentant una unitat 'superior'.

Parlar d’alguna cosa sobrenatural es tracta d’entitats que estan més enllà de la nostra capacitat d’explicar-nos per la ciència o les lleis de la natura. Exemples d’aquest tipus d’entitats són els inferns del cel, dimonis i àngels i cossos astrals.

Tot i això, també podem afirmar que les entitats sobrenaturals són de naturalesa transcendent. Igual que un cos astral està trancendint el seu cos natural i Déu com a ésser sobrenatural està transcendint la seva creació i les seves criatures.