Quina diferència hi ha entre "ben fet", "ben fet" i "bé, fet"?


Resposta 1:

La pregunta original és:

Quina diferència hi ha entre 'ben fet', 'ben fet' i 'bé, fet'?

Resposta:

  • "Ben fet" és una frase adverbial que respon a la pregunta "Com es va fer?" El substantiu "fet" és descrit per l'adverbi "bé". Dit d'una altra manera, una acció es va fer "bé". "Ben fet" és un adjectiu compost que descriu un substantiu, com un pollastre, en termes de la seva completesa. Dit d'una altra manera, es va coure un pollastre a un estat "ben fet". "Bé, fet" és una resposta a una pregunta com "T'has acabat amb el pollastre que et vaig demanar per cuinar? Com ​​va?" La paraula "Bé", és una interjecció temporitzant destinada a desviar o reduir el control o les expectatives, i la paraula "fet" és un adjectiu que descriu la condició de la feina en qüestió. D’aquesta resposta evasiva es podria deduir que la feina no estava "ben feta" ni "ben feta", ni el seu producte "estava ben fet".