Quina diferència hi ha entre les declaracions while i el switch en el llenguatge de programació Arduino?


Resposta 1:

Una altra pregunta que tinc problemes per prendre'm seriosament! Són completament diferents!

Mentre

{fer quelcom}

és un bucle que fa alguna cosa mentre l'expressió és certa.

Switch és una instrucció d'execució condicional múltiple. Activeu una variable, amb valors de cas per a cada valor en què vulgueu accionar. Si la variable coincideix amb el valor del cas, llavors es fa l'acció sota el valor del cas i l'acció flueix a través de totes les accions del cas següents. Es poden utilitzar instruccions de pausa per limitar l'acció al cas coincident.

Es pot afegir un cas per defecte en cas que la variable switch no coincideixi amb cap dels casos.