Quina diferència hi ha entre qui i algú?


Resposta 1:

Qualsevol és un pronom que significa qualsevol persona; qui sigui. És més aviat formal.

Qui vulgui ho haurà de sol·licitar dins de la data següent.

Qui vulgui tenir seients davanters ha de reservar de forma immediata.

Qui vingui a mi, tindrà les meves benediccions

'qui sigui' és un pronom en cas objectiu. .És una forma emfàtica de qui. Això també és formal.

També és un pronom que significa qualsevol persona o persona.

Qui s’utilitza com a subjecte del verb.

Qui pensés aquella estúpida idea serà durament castigat.

Doneu-ho a qui ho demani primer.