Quina diferència hi ha entre la saviesa i el talent?


Resposta 1:

El talent és una capacitat extra ordinària inherent amb la qual neix. Aquesta capacitat ajuda a la persona a estar a l’altura respecte d’altres éssers humans normals en l’àmbit particular del talent. Aquest talent és una recompensa pels sacrificis realitzats o les penes que han patit a la vida o a les vides anteriors. Sovint es troba que el talent no es reconeix. I això és bastant difícil d’explicar per les complexitats involucrades amb la teoria del karma i el renaixement. Pot sorgir la qüestió de si es pot aconseguir un talent mitjançant un esforç propi. El talent per si mateix és inherent; tanmateix, de vegades hauria de necessitar esforços per aconseguir-ho.

La saviesa és l’objectiu final del coneixement. El coneixement, amb una conducta adequada, que respecta les normes socials responsables ajuda a una persona a seguir la seva vida en aquest món. Quan el coneixement es purifica amb la transformació de la informació recollida sota la tutela d’un guru o d’un esforç propi, desapareix la foscor o la ignorància que velava la divinitat de l’individu. Amb coneixement, un individu és com una gota d’aigua del gran oceà de consciència. La saviesa es transforma: la gota té aleshores l'oceà.