Quina diferència hi ha entre "escrit per" i "escrit per"?


Resposta 1:

"Escrit per ..." es refereix a QUI GUANYA qualsevol que hagis llegit; hauria de donar el nom de l'autor.

Exemple: "The Great Gatsby va ser escrit per F. Scott Fitzgerald."

"Escrit sobre ... per ..." significa el que l'autor va escriure i qui són. Tanmateix, aquest fraseig és maldestre i té lloc per a modificacions per adaptar-se millor al significat previst.

Exemple: "Aquella crítica del llibre va ser escrita sobre The Great Gatsby per F. Scott Fitzgerald." - és a dir, Fitzgerald va escriure el llibre que es revisava. O: "La crítica del llibre d'Anne Shaw versava sobre The Great Gatsby". - és a dir, que Anne Shaw va escriure la crítica, no el llibre que es va revisar.


Resposta 2:

"X va ser escrit per Y": el tema (X) és un article / llibre / missatge, etc. És un escrit que va ser escrit per la persona Y.

"X va ser escrit per Y": el tema (X) ara no és la peça d'escriptura, sinó que és el tema de l'escriptura, per exemple, el tema del llibre. Podria ser una persona, però pot ser quelcom abstracte com un esdeveniment històric. Y continua sent l’autor de la peça.

La paraula sobre canvia el significat de l’oració. Significa "sobre el tema de".