Quina diferència hi ha entre x. * Y x * y a matlab?


Resposta 1:

Suposem que x = [1 2 3 4] i y = [0 0 1 1]. En aquest cas, ja que tant x com y són llistes, la comanda x. * Y computarà l’element multiplicació sàvia i emmagatzemarà el resultat a la llista actualitzada i actualitzada. .La sortida serà per aquest cas

[0 0 3 4].

D'altra banda, el * fa referència a la multiplicació simple. Com 2 * 3 = 6 i així successivament. L’operador * també ajuda en la multiplicació de matrius, però el meu primer exemple no produirà resultat, ja que no compleix la regla de multiplicació de matrius. x i y són una matriu 1 × 4 de manera que no es poden multiplicar.


Resposta 2:

X * Y és la multiplicació de matrius normals.

Condició: la dimensió interior de x i y ha de ser igual.

Ex:

LetX=[1210]Let X=\begin{bmatrix} 1& 2& \\ -1& 0& \end{bmatrix}

AndY=[0123]And Y=\begin{bmatrix} 0& 1& \\ 2& -3& \end{bmatrix}

ThenXY=[4501]Then X*Y=\begin{bmatrix}4& -5& \\ 0& -1&\end{bmatrix}

Per obtenir més detalls, cerqueu "Com multiplicar dues matrius".

X. * Y és la multiplicació element per element.

Condició: la dimensió ha de ser igual.

Ex:

Usant el mateix exemple anterior obtenim:

1 * 0 = 0

2 * 1 = 2

-1 * 2 = -2

0 * (- 3) = 0

Then,X.Y=[0220]Then, X.*Y = \begin{bmatrix} 0& 2& \\ -2& 0& \end{bmatrix}

Espero que us ajudés

Bona sort :)


Resposta 3:

Dir que tinguem matriu (vector) x i matriu (vector) y.

x = [1,2,3,4,5]

y = [2,3,4,5,6]

aleshores x. * y = [2,6,12,20,30]

Quina és la multiplicació encertada.

però x * y farà la multiplicació de matrius però aquí les dimensions no coincideixen perquè x és 1 * 5 i y és 1 * 5.

x * y 'us donarà la resposta 70 que és la multiplicació de la matriu x (1 * 5) i la matriu y' (5 * 1) transposició de la matriu y

Si x i y són nombres reals i x * y = x. * Y