Quina diferència hi havia entre els fariseus i els saduceus?


Resposta 1:

Perushim eren jueus fidels i es dedicaven a la pràctica del dret jueu tal i com prescriu el manament bíblic:

Coneix-lo en tots els teus sentits.

Els tsadduqim eren un grup pervers de jueus de la classe alta que volien assimilar-se a les formes paganes hel·lenístiques, però pretenien ser justos anomenant-se TSADIQ [just.] El seu objectiu real era limitar estrictament tots els aspectes de la fe jueva a la quantitat mínima i, per tant, es van oposar naturalment als perusús que volien estendre la llei jueva. El veritable objectiu de Tsadduqim era ser al màxim els grecs i els romans.

Els tsadduqim van capturar la ment d’un dels reis Hashmoni anomenat Alexander Yannai, i va ordenar l’assassinat dels rabins que s’asseien a la cort del Sanedrí, de manera que les vacants es podien ocupar amb jutges tsadduqi. Va ser un rei malvat, que va trepitjar els límits de la Torà pel que fa als sacerdots [Kohanim]. Els reis mai no haurien de ser capellans en el judaisme, i els sacerdots no haurien de ser mai reis. Aquests papers sempre han de romandre separats.


Resposta 2:

Fariseus

Una secta religiosa destacada del judaisme al segle I a. C. No eren d'ascendència sacerdotal, però eren estrictes observadors de la Llei en els seus més petits detalls i elevaven les tradicions orals al mateix nivell. (Mt 23:23) Es van oposar a qualsevol influència cultural grega i, com a estudiosos de la Llei i de les tradicions, tenien una gran autoritat sobre el poble. (Mt 23: 2-6) Alguns també eren membres del Sanedrí. Sovint es van oposar a Jesús quant a l’observança del sabat, les tradicions i l’associació amb pecadors i cobradors d’impostos. Alguns es van convertir en cristians, inclòs Saül de Tars. - Mt 9:11; 12:14; Senyor 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Sadduces

Una important secta religiosa del judaisme formada per aristòcrates i sacerdots benestants que exercien una gran autoritat sobre les activitats del temple. Rebutjaven les moltes tradicions orals observades pels fariseus així com les altres creences fariseiques. No creien en la resurrecció ni en l’existència d’àngels. Es van oposar a Jesús. - Mt 16: 1; Ac 23: 8


Resposta 3:

Fariseus

Una secta religiosa destacada del judaisme al segle I a. C. No eren d'ascendència sacerdotal, però eren estrictes observadors de la Llei en els seus més petits detalls i elevaven les tradicions orals al mateix nivell. (Mt 23:23) Es van oposar a qualsevol influència cultural grega i, com a estudiosos de la Llei i de les tradicions, tenien una gran autoritat sobre el poble. (Mt 23: 2-6) Alguns també eren membres del Sanedrí. Sovint es van oposar a Jesús quant a l’observança del sabat, les tradicions i l’associació amb pecadors i cobradors d’impostos. Alguns es van convertir en cristians, inclòs Saül de Tars. - Mt 9:11; 12:14; Senyor 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Sadduces

Una important secta religiosa del judaisme formada per aristòcrates i sacerdots benestants que exercien una gran autoritat sobre les activitats del temple. Rebutjaven les moltes tradicions orals observades pels fariseus així com les altres creences fariseiques. No creien en la resurrecció ni en l’existència d’àngels. Es van oposar a Jesús. - Mt 16: 1; Ac 23: 8


Resposta 4:

Fariseus

Una secta religiosa destacada del judaisme al segle I a. C. No eren d'ascendència sacerdotal, però eren estrictes observadors de la Llei en els seus més petits detalls i elevaven les tradicions orals al mateix nivell. (Mt 23:23) Es van oposar a qualsevol influència cultural grega i, com a estudiosos de la Llei i de les tradicions, tenien una gran autoritat sobre el poble. (Mt 23: 2-6) Alguns també eren membres del Sanedrí. Sovint es van oposar a Jesús quant a l’observança del sabat, les tradicions i l’associació amb pecadors i cobradors d’impostos. Alguns es van convertir en cristians, inclòs Saül de Tars. - Mt 9:11; 12:14; Senyor 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Sadduces

Una important secta religiosa del judaisme formada per aristòcrates i sacerdots benestants que exercien una gran autoritat sobre les activitats del temple. Rebutjaven les moltes tradicions orals observades pels fariseus així com les altres creences fariseiques. No creien en la resurrecció ni en l’existència d’àngels. Es van oposar a Jesús. - Mt 16: 1; Ac 23: 8